آدرس

تفرش - ميدان معلم - جاده معين آباد - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامى واحد تفرش صندوق پستى: ١٦٤ - ٣٩٥١٥

تلفن و فکس

شماره تماس مخابرات دانشگاه  :  4الی 08636238501
شماره تماس مستقیم امور شهریه و صندوق رفاه :  08636238509
شماره تماس مستقیم آموزش :  08636238513
فاکس :  08636238500
شماره های تماس های داخلی حوزه رياست : 
رئیس واحد  : 2101
دفتر ریاست  : 2102
روابط عمومي  : 2102
دفتر گزينش  : 2105
دفتر فرهنگ اسلامي  : 2106
کانون قرآن و عترت (برادران)  : 2107
کارشناس فرهنگي خواهران  : 2108
هلال احمر  : 2113
آمفي تئاتر  : 2115
شماره تماس های داخلی حوزه دانشجویی : 
معاون دانشجویی  : 2211
مدیر دانشجویی  : 2212
اداره فارغ التحصیلان  : 2213-2215
نظام وظیفه  : 2219
نقل و انتقالات  : 2185
دفتر مشاوره  : 2203
تربیت بدنی  : 2217
سالن غذاخوری  : 2141
شماره تماس های داخلی حوزه آموزش : 
معاونت آموزشی  : 2182
مدیر آموزش  : 2183
دفتر هماهنگی ساختمان سحاب  : 2191
دفتر هماهنگی ساختمان پروفسور حسابی  : 2190
تحصیلات تکمیلی  : 2192
اداره امتحانات  : 2186
کارگزینی هیأت علمی  : 2204
کارشناس گروه برق و کامپیوتر  : 2147
کارشناس گروه عمران، صنایع و مکانیک  : 2145
کارشناس گروه علوم انسانی  : 2167
کارشناس گروه معماری  : 2144
شماره تماس هاي داخلي عمراني : 
مدیر عمراني  : 2175
تاسيسات  : 2176
شماره تماس هاي داخلي حراست : 
مسئول حراست  : 2110
انتظامات  : 2150
شماره تماس های داخلی حوزه پژوهش : 
معاون پژوهش  : 2155
مدیر پژوهش  : 2157
دفتر ارتباط با صنعت  : 2157
سایت کامپیوتر  : 2166
آزمایشگاه  : 2164
دفتر مطالعات استراتژیک  : 2158
باشگاه پژوهشگرا جوان  : 2158
کتابخانه  : 2160
مرکز کامپیوتر  : 2171
شماره تماس هاي داخلي حوزه اداری و مالي : 
معاونت اداري و مالي  : 2121
دفتر معاونت اداري و مالي  : 2120
شماره تماس هاي داخلي امور مالي : 
مدير امورمالي  : 2122
حسابداري حقوق و دستمزد  : 2123
صندوق رفاه دانشجويي  : 2125
حسابداري دانشجويي  : 2126
شماره تماس هاي داخلي امور اداری  : 
مديراموراداري  : 2131
دبيرخانه و کارگزيني کارکنان  : 2132
استادسرا  : 2146
تدارکات  : 3128
نقليه  : 2129
انبار  : 2130

پست الکترونیکی

پست الکترونیکی واحد : info@iautb.ac.ir

ارسال پیام

alt

ارسال پیام