آخرین اخبار و رویدادها :
 1. کلاس های استاد سعید حیدری روز پنج شنبه مورخ 93/09/06 تشکیل نمی گردد.
 2. کلاس های استاد صالح روز جمعه مورخ 93/09/07 تشکیل نمی گردد.
 3. کلاس زبان تخصصی رشته مکانیک استاد غفاری روز پنج شنبه مورخ 93/09/06 برگزار نمی گردد.
 4. کلاس های استاد صادقی رشته حسابداری در روز پنج شنبه مورخ 93/09/06 برگزار نمی گردد.
 5. میانترم استاد پویانفر در روز پنج شنبه مورخ 93/09/06 برگزار می گردد.
 6. دومین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت مواد زاید صنعت نفت
 7. فراخوان بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری اسلامی ایران
 8. کلاس های استاد رازقی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 5و6 آذرماه تشکیل نمی گردد.
 9. کلاس های استاد حسام جواهر پور در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 6 و 7 آذر ماه تشکیل نمی گردد.
 10. کلاس های استاد محمدحسین بیات 6 و 7 آذرماه 93 تشکیل نمي شود.
 11. چکیده ای ازآیین نامه برگزاری مسابقات سراسری قرآن وعترت واحد
 12. کلاس های استاد حسین زاده روز جمعه مورخ 93/08/30 تشکیل نمی گردد.


 • Download | size :2780 KB | Type :pdf
  کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری 2
 • Download | size :2731 KB | Type :pdf
  کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری 1
 • Download | size :2756 KB | Type :pdf
  کارشناسی ناپیوسته حسابداری 2
 • Download | size :2633 KB | Type :pdf
  کارشناسی ناپیوسته حسابداری 1
 • Download | size :2767 KB | Type :pdf
  کارشناسی پیوسته حسابداری 2
 • Download | size :2770 KB | Type :pdf
  کارشناسی پیوسته حسابداری 1
 • Download | size :2626 KB | Type :pdf
  کاردانی ناپیوسته حسابداری 2
 • Download | size :2708 KB | Type :pdf
  کاردانی ناپیوسته حسابداری 1
 • Download | size :2914 KB | Type :pdf
  کاردانی پیوسته حسابداری 1